فروشگاه ساز تلگرامی ایرانیان بروز شد
🔹سیستم مدیریت نظرات و امتیازدهی مشتریان

با این سیستم امکان نظردهی مشتریان فراهم شده است. مشتریان فروشگاه تلگرامی شما می توانند در مورد فروشگاه یا در  مورد یک محصول نظر دهند. نظرات مشتریان برای مدیر فروشگاه ارسال شده و مدیر این امکان را دارد تا نظر را حذف کند. سیستم نظردهی، فروشگاه تلگرامی شما را فعال کرده و به مشتریان اطمینان بیشتری جهت خرید می دهد و همچنین حس بروز بودن و پویایی فروشگاه را به مشتری القا می کند. مدیر فروشگاه نیز از این طریق با مشتریان ارتباط بهتر و قوی تری خواهد داشت.

🔹برخی تغییرات جزئی جهت بهبود فروشگاه ساز
🔹رفع برخی مشکلات