امکانات جدید افزوده شده به فروشگاه ساز:

🔹ماژول کد تخفیف
با این ماژول، بعد از اینکه کدهای تخفیف مورد نظرتان را تعریف کردید، مشتریانی که کد تخفیف داشته باشند می توانند کد را وارد کرده و تخفیف مورد نظر را دریافت کنند.

🔹امکان تعریف هزینه ارسال برای محصولات پستی
هزینه پایه ارسال را در قسمت ویرایش فروشگاه مشخص نمائید. همچنین می توانید برای هر محصول یک هزینه ارسال مشخص کنید.

🔹بهینه سازی بخش ویرایش فروشگاه و ویرایش محصول

🔹 رفع برخی مشکلات