فروشگاه ساز تلگرامی ایرانیان بروز شد
🔹امکان جستجو در محصولات
🔹نمایش ردیف محصول هنگام مرور محصولات موجود در یک دسته بندی
🔹برخی تغییرات جزئی جهت بهبود فروشگاه ساز
🔹رفع برخی مشکلات